Velkommen til Løve Idrætsforening

Gymnastik

 

Børnegymnastik i Løve IF

 

Forældre/barn

Spillopperne 1

Spilopperne 2

 

Nøgleordene for timerne er:

 

Struktur: Genkendelighed for børnene giver ro og forståelse. Dette medfører overskud, hvilket igen giver plads til latter og opmærksomhed. Det giver også et fundament af tryghed, hvilket gør det lettere at overskue nye udfordringer af fysisk og social art.

 

Glæde: Bevægelse, glæde, nærvær. Barnet skal have en oplevelse af at blive, set, hørt og forstået.

 

Bevægelse: Vi er sammen for at bevæge os, udvikle os motorisk, stimulere og udvikle de ydre og indre sanser.

Udgangspunktet for alle aktiviteter er den motoriske trappe og sansestimulering. Gennem en velstimuleret motorisk udvikling grundlægges et godt fundament for al videre læring.

 

Den motoriske trappe: Den motoriske trappe er egentlig uendelig, men her vises, hvilke faser vi

gennemlever de første leveår. Man bliver aldrig for gammel til at lære, og det er vigtigt at komme faserne igennem og gentage dem igen og igen….

 

osv

 

Hinke

 

Hoppe

 

Løbe

 

 

Stå

Kravle

 

Sidde

 

Krybe

 

Trille

 

Rulle

 

Den toniske halsrefleks

 

 

De 5 ydre sanser:

 

Syn, høre, smage, lugte og føle (føle=taktile sans og både indre og ydre)

 

De 6 indre sanser:

 

D taktile sanser stimuleres ved berøring af kroppen. Vigtigt at stimulere for at kunne sidde stille, kunne holde i hånd, høre efter, være rolig osv.

 

Kinæstetiske kropsbevisthed:

Stimuleres ved at prøve bevægelser af (når jeg strækker mine arme op over hovedet, er de så strakte? kan jeg mærke det uden at se efter?) Bevidst balance stimuleres ved at balancere på streger, træstammer osv.

 

Vestibulære:

 

Balance sansen stimuleres ved få kroppen/hovedet (3 buegange med væske i det indre øre) ud af balance. Vende hovedet nedad, svinger, hopper, gynger osv. Børn har behov for at stimulere denne sans mindst 10 min. dagligt.

Ubevidst balance

 

Rum og retning:

 

Afhængig af de tre foregående samt syn og hørelse. Stimuleres ved at bruge begreberne oppe, nede, under, over, foran, ved siden af osv.

 

Fornemmelsen for tid, afstand og størrelse:

 

Stimuleres ved at anvende begreber som lille, stor, tyk, tynd, lav, hurtig, langsom, lang, kort osv.

 

Sidethed:

 

Stimuleres ved at anvende begreber som den ene side, den anden side, højre, venstre osv.

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk