Velkommen til Løve Idrætsforening

Årets beretning

 

Badminton:

I den i gang værende sæson, har vi nøjagtig det samme antal badminton spillere som sidste år. I løbet af 2015 har vi afholdt påskestævne og her midt i november holdt vi julestævne, et stævne som blev aflyst sidste år grundet for få tilmeldte, men nu med tilslutning til igen.

 

Gymnastik:

Sidste vinter havde vi et stort dyk i antal af børn som gik til gymnastik, hovedsageligt var det nedgangen af antal børn på forældre/barn holdet, som gik meget ned efter julepausen.

Det er der lavet om på igen i år, hvor ca. 20 nye og flere børn er at finde på de 3 børnehold.

Sidste sæson sluttede med en flot gymnastik opvisning i hallen på Høng Landbrugsskole, hvor der igen var et flot fremmøde af tilskuere til opvisningen.

De 3 voksne hold har også haft en lille fremgang af gymnaster her i opstarten fra september indtil nu.

 

Dans:

De er også kommet nogenlunde i gang i denne vinter sæson, men der er stadig plads til flere, og netop dette håber vi på efter julepausen, hvor vi igen vil sætte en annonce i ugebladet vedr. dans.

 

Fodbold:

Det lykkedes os ikke at være nok til veteran +45 holdet, da vi skulle starte op i foråret (desværre). I foråret havde vi heller ikke noget herre senior hold. Men efter et møde i sommerferien med 2 tidligere Løve spillere, Kasper Bruun og Jesper Henriksen var der atter herre senior fodbold i Løve, dog i første omgang bare et 8-mands hold i DGI.

De klarede sig også flot i turneringen, hvor det blev til en 2 plads, og det var også den placering holdet fik efterfølgende til Midt & Vestsjællandsmesterskaberne. Holdet har også et hold med i indendørs turneringen i vinter.

 

HG/LIF:

Sidste vinter sæson klarede U – 13 pigerne sig så flot at de kvalificerede sig til Landsmesterskaberne i Fredericia i indendørs fodbold, hvor det dog ikke gik holdet så godt.

Udendørs har vi desværre kun haft 3 hold igen i år, de 2 ungdoms hold i henholdsvis U -14 piger og U – 17 piger har spillet 8- mands under DBU, og dame senior har spillet 8- mands i DGI.

Begge ungdoms hold klarede sig ganske pænt, hvor det blev til midter placeringer til begge hold.

Desværre har vi også sagt farvel til 5 piger fra u- 14 holdet, som er skiftet til B. 73 i Slagelse, hvor de nu spiller 11- mands. Ligeledes var der også et træner skifte på holdet her efter sommer pausen.

Dame senior holdet havde et flot forår, som også bevirkede at de rykkede op i A- rækken efter sommerferien, og det er så blevet til nogle klø til holdet i efteråret.

Der arbejdes ligefor tiden på at en person fra foreningen, skal rundt i alle skoleklasserne, her i foråret og fortælle om pigefodbold i HG/LIF, for på den måde at se om det ikke kunne lykkedes at få flere nye piger til at spille fodbold i HG/LIF.

Vi har holdt vores årlige skolefodbold stævne i marts 2015 i samarbejde med Spar Nord i Slagelse, og det vil vi også gøre igen i 2016, og Spar Nord i Slagelse er stadig sponsor for stævnet.

 

Diverse generelt:

Vi har i løbet af året i samarbejde med Løve skole fået lavet Petanque bane – MTB-bane og en sansesti på skolen.

I bestyrelsen er vi i gang med at lave noget der hedder et ” Årshjul ” for på den måde at hjælpe bestyrelses medlemmerne med hvad og hvornår det forskellige arbejde i bestyrelsen skal udføres, noget der især gerne skulle være en stor hjælp til nye bestyrelses medlemmer.

Løve idrætsforening har også været med sammen med de øvrige foreninger i Løve til at arrangerer forskellige fælles aftener i Løve med evt. byvandring, virksomhed besøg og fællesspisning i forsamlingshuset, noget som forsætter i 2016.

Løve If har også været lidt med på sidelinjen, i forbindelse med alle de Mølleløb som Ove Pedersen har arrangeret i løbet af 2015, idet de har lånt vores klublokale hvergang.

 

Til slut Tak til den øvrige bestyrelse, en særlig Tak skal dog lyde til Anders Larsen for hans indsats i de 11 år det er han har siddet i Løve Ifs bestyrelse, og har hjulpet til ved mange forskellige arrangementer, hvilket han dog stadig har sagt han gerne vil hvis helbredet tillader det. Ligeså en Tak til alle trænere, holdledere, sponsorer og sidst men nok så vigtigt alle vores medlemmer for året 2015 i Løve IF.

 

Til jer alle og jeres familier i ønskes:

 

Glædelig jul og godt nytår.

 

Formand

Jan Pedersen

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk