Velkommen til Løve Idrætsforening

Generalforsamling 2015

 

Mandag den 9. november afholdte vi vores årlige generalforsamling, og igen i år ikke med det store medlems fremmøde.

Undertegnet bød velkommen, hvorefter general-forsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed, til ære for Svend Erik Erichsen, som døde sidste år den 4. november i Spanien, hvortil han var flyttet til kort tid inden. Svend Erik sad i Løve Ifs bestyrelse i 2 år, fra 1985 til 1987 samt han var træner for et pigehold i fodbold. Ære være hans minde.

Herefter vendte vi tilbage til dagsordenen, hvor Kjeld Jørgensen blev valgt som dirigent.

Så var det de forskellige afdelinger som hver afleverede deres beretning, og til sidst undertegnet med beretning generelt om foreningen, beretningen kommer senere i denne sportsavis.

Så var det tid til at regnskabet blev fremlagt, og det viste et lille overskud.

Både beretninger og regnskab blev efterfølgende godkendt.

 

Under valg til bestyrelsen var flg. på valg:

 

Karina Hansen

Ulrich Thomsen

Jan Pedersen

Derudover ønskede Anders Larsen at udtræde af bestyrelsen, uden for tur grundet hans til tider svigtende helbred.

Først blev Jan Pedersen genvalgt som formand, og der var også genvalg til Karina Hansen og Ulrich Thomsen.

 

Og så var der nyvalg til Charlotte Larsen, som er leder for de 3 voksen hold i gymnastik, hvilket hun har været i flere år.

Følgende blev valgt som suppleanter:

 

1. Suppleant: Michael Christiansen

2. Suppleant: Niels Bjørn Jensen

3. Suppleant: Anders Larsen

 

Genvalg var der også til Kjeld Jørgensen som revisor, samt hans suppleant Carsten Andersen, og kasserer er stadig Lone Kristensen.

 

Aftenen sluttede med lidt løst snak.

 

Formand

Jan Pedersen

 

 

 

 

 

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk