Velkommen til Løve Idrætsforening

Løve Gadekær

 

 

Alle I der dagligt kører, cykler, går, rider eller løber forbi vores nu dejlige gadekær, der blev indviet sidste år ved en gevaldig pølsefest, vil se, at der nu også er kommet to borde-/bænkesæt. Brug dem endelig, det er det, de er sat op for.

 

Men et gadekær passer ikke sig selv, og lokalrådet vil gerne sige en rigtig stor tak til Klaus (og Eiler), der gennem hele forsommeren og sommeren har slået græsset og vandet de nyplantede træer og bærplanter. Uden deres indsats ville der kun have været visne grene og tidsler at se på. Ole og Klaus skal også have stor tak for deres seje kamp mod andemaden i vandet.

 

Apropos tidsler så er det op til os alle at sikre, at vores gadekær forbliver en hyggelig oase, så hvis du/I har en halv time eller en time en gang imellem, må I meget gerne tage et hakkejern og hjælpe med til at holde ukrudtet nede (pas på de små bærplanter). I skal ikke lave mere, end I lige har tid til, og I kan bare gøre det, når det passer jer. Alle hænder er velkomne.

 

 

 

Løve IF • Bøstrupvej 7 4270 Høng • 58 86 63 47 • Love-if@mail.dk • www.love-if.dk